Selecteer de taal

vk3De verdergaande ontwikkeling van de glastuinbouw is ook terug te zien in het werk van Verkade Beton. Robotisering bijvoorbeeld is een ontwikkeling die grote consequenties heeft voor de vlakheid van een betonvloer. Ook de opmars van andere teelten vraagt om een grotere diversiteit aan oplossingen in betonvloeren. Met bijna 4 miljoen m² ervaring weten we bij Verkade Beton waar we over praten: een hoge mate van vlakheid, met minimale plasvorming, waarbij planten gelijkmatig water krijgen. Met die ervaring kunnen we u goed adviseren over het aantal goten, het afschot, het aantal afvoerputten etcetera.

Samen met u bepalen we per project het optimale concept, gebaseerd op uw teelt en uw bedrijfsgrootte. Naast kennis van teelttechnieken hebben we nog iets in huis: slagvaardigheid. Belangrijk, want een betonvloer is de laatste schakel bij de nieuwbouw van kassen. De grootte van onze organisatie is een garantie voor onze slagkracht. We hebben een jaarcapaciteit van circa 40 hectare. Of het nu gaat om een project van 500 of van 30.000 m²: we blijven even flexibel. Ook in de samenwerking met andere toeleveranciers of in bouwteam-verband.